DIC- diseminovaná intravaskulární koagulace

DIC

Reklamy