Peritoneální dutina

Členění peritoneální dutiny

 1. pars supramesocolica (nad mesocolon transversum, mezi ním a bránicí)
  • spatium subphrenicum dx. et sin. (mezi bránicí a játry)
  • spatium subhepaticum dx. et sin.
  • bursa omentalis
   Diagrams to illustrate the development of the ...
   Diagrams to illustrate the development of the greater omentum and transverse mesocolon. (Photo credit: Wikipedia)

   (komunikuje s pravým subhepatickým prostorem prostřednictvím for. epiploicum)

 2. pars inframesocolica (pod mesocolon transversum), úponem mesenteria se dělí na:
  • pravé srůstové pole (pravý vnitřní a zevní parakolický prostor)
  • levé srůstové pole (levý vnitřní a zevní parakolický prostor)