Výroční zpráva National Cancer Institute

v bodech:
  • celkově se výskyt rakoviny i nadále vyšší u mužů než u žen, ale u mužů je zachycen největší pokles incidence  a úmrtnost
  • kolorektální karcinom je třetí nejčastější nádorové onemocnění diagnostikováné u mužů i žen a druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu ve Spojených státech
  • celkově míra výskytu  kolorekt. ca klesá, ale zvyšuje výskyt u mužů a žen do 50 let