Mutace genu K-ras

Cílená biologická léčba nádorů využívá blokaci receptorů pomocí monoklonálních protilátek (MoAb) a tak zamezuje vstup iniciačního signálu do vnitra buňky.

U anti-EGFR preparátů – cetuximab (Erbitux), panitumumab (Vectibix), je prvním předpokladem úspěšné léčby přítomnost wild-type K-ras protoonkogenu.

celý článek: Klinické laboratoře Nový Jičín