Allenův test

 

Jedná se o funkční vyšetření tepen:

 

  • a. radialis (distálně od zápěstí);
  • a. ulnaris (distálně od zápěstí);
  • arcus palmaris superficialis;
  • arcus palmaris profundus.

 

Provedení

 

Pacient mírně elevuje horní končetinu. Oběma rukama uchopíme pacientovo zápěstí. Palci současně stlačíme a. radialis a a. ulnaris. Pacient pravidelně svírá ruku v pěst. Jakmile dojde ke zblednutí prstů a dlaně, horní končetinu svěsíme, přičemž nepřestáváme komprimovat tepny. Následně uvolníme jednu z tepen a pozorujeme, zda-li dojde k rychlému zčervenání prstů a dlaně. Je-li uvolněná tepna průchodná a jsou-li průchodné oba oblouky, zčervenání nastává během několika sekund.

 

Nyní je třeba vyšetření zopakovat za uvolnění druhé tepny. Pak vyšetříme druhou končetinu. Test tedy provádíme celkem 4x (a. radialis dx., a. ulnaris dx., a. radialis sin., a. radialis dx.).