Cisplatina


Cisplatina

cytostatikum , používané k léčbě mnoha typů nádorů – plic,vaječníku,varlat..

Molekula byla poprvé objevena v roce 1845

Cílovým místem protinádorového působení cisplatiny v buňce je molekula DNA.
Kovalentní vazba cisplatiny k DNA vede ke strukturním změnám v dvojité šroubovici
DNA, tyto změny jsou pak dále rozpoznávány celou řadou proteinů, které jsou
schopny rozpoznávat a vázat se k DNA modifikované cisplatinou a tak
zprostředkovat protinádorový efekt tohoto léčiva. Mezi bílkoviny, které se váží
k DNA poškozené cisplatinou s nejvyšší afinitou, patří proteiny obsahující tzv.
doménu HMG.