N.XII -n. hypoglossus

N.hypoglossus řídí motorickou fci svalů  jazyka

Vyšetření:

– pacient vyplázne jazyk, zahýbe doleva a doprava  a vrátí zpět

– hodnotíme hybnost , atrofii či fascikulaci svalů jazyka

– poté jazykem zatlačí proti vnitřní straně tváře vlevo i vpravo (rukou zevně posoudíme sílu jazyka)

N.trochlearis

Anatomie

jádro leží na rozhraní mezencefala a pontu.

Jako jediný nerv vystupuje na dorzální straně kmene, připojuje se k n. III., jde do sinus cavernosus, a pak fissurou orbitalis sup.

motorická vlákna pro m. obliquus superior

Funkce

pohled dolů a dovnitř

Paresa n. IV.Není přítomen výrazný strabismus, ale diplopie a paréza při pohledu dolů a dovnitř .
Pacienti uklánějí hlavu od léze  - zevně , to snižuje velikost diplopie

- součást


  • syndromu očnicového hrotu
  • syndromu horní očnicové štěrbiny
  • syndromu sinu kavernosního
  • při po­stižení base lební, zejména zánětlivém.

Poznámky

Jde  o velmi tenký a fragilní nerv, zejména vůči bakteriálním toxinům při meningitidách.

Rovněž při traumatech, relativně lehkých, nebo při mikrotraumatech je častěji po­rušen, méně pak u vaskulárních lesí.

Články

Anatomie oka a jeho úrazy

Okohybné poruchy