N.XII -n. hypoglossus

N.hypoglossus řídí motorickou fci svalů  jazyka

Vyšetření:

– pacient vyplázne jazyk, zahýbe doleva a doprava  a vrátí zpět

– hodnotíme hybnost , atrofii či fascikulaci svalů jazyka

– poté jazykem zatlačí proti vnitřní straně tváře vlevo i vpravo (rukou zevně posoudíme sílu jazyka)