Kardiotoxicita antracyklinů

Medscape Oncology  (celý článek)


Current Concepts of Anthracycline Cardiotoxicity: Pathogenesis, Diagnosis and PreventionBrad Pfeffer; Constantine Tziros; Richard J Katz,Published: 07/16/2009


poznámky 
 
 
 

Obr. Návrh sledování  při léčbě antracykliny- čtyřnásobné snížení rizika vzniku   městnavého srdečního selhávání
 
 

Poznámky

 • snaha využití biomarkeru k odhadu toxicity ( troponin ) – včasné odhalení ohrožených osob, zatím ve výzkumu

 • Epirubicin, idarubicin,  mitoxantron – nížší kardiotoxicita , stejný efekt


 • liposomální formy – zkoumány liposomal. daunorubicin,liposomal doxorubicin a pegylovaný liposomal doxorubicin
 • pegylovaný liposom. doxorubicin – nížší karditoxicita – než doxorubicin

  

 • doxorubicinem (bakterie je obl. anerobní a může destruovat v hypoxických

 •  částech tumoru nádor samotný a pomoci vstupu l.doxorubicinu přímo do  nádoru)

 • kardioprotektiva dexrazoxan (CARDIOXAN)
 • *FDA indikace – in women with metastatic breast cancer.

 It is recommended for use in patients who received greater than 300 mg/m2 of doxorubicin     or  greater than 550 mg/m2 of epirubicin and who require further administration of these agents  for advanced, but anthracycline-sensitive, cancers.

 • nové možnosti v kardioprotekci
 •  ACE inhibitory – snížení remodelace LK a oxod. stresu, hledá se optimální doba nasazení inhibitorů
 • Antagonisté angiotensinu -vlastní antioxidační účinky
 • Karvediol