Onkologie odkazy

Linkos

Onko- genetika

Atlas of Genetics and Cytogenetics
Genomac
Oncogene

Onko – zahraniční

AACR
ASCO
Cancer Care Ontario
Cancer Institute NSW
Cancer Forums
Cancer Index
ESOP
E-medicine
EORTC
ESMO
Healt Value
Massachusetts General Hospital
Medscape
NCCN
NCI
Oncology Channel
Oncoline
Oncologie Hammelburg
Your Total Health

MedMark Oncology

Radioterapie

Raioterapie NJ
SROBF
SRLA

Registry,statistika

CZSO
MAMMO
SVOD
Národní statistický portál
ÚZIS

Onkologie -sestry

CancerNursing

Onkologie -symptomatická terapie

Léčba bolesti

Metastázy do skeletu

Typy metastáz

 • osteolytické ( čistě osteolytická ložiska – mnohoč.myelom. Langerhansova histiocytosa)
 • osteoplastické
 • smíšené

Predilekčními místa metastáz
při nejběžnější cestě rozsevu hematogenně ony oddíly, které mají velký podíl krvetvorné dřeně. Jsou proto nejčastější v

 • páteři, kostře pánve a v proximálních oddílech dlouhých kostí.
 • dále následují žebra, klenba lebky, především u starších nemocných
 • distálně od kolena a lokte jsou metastázy řídké, pozorují se hlavně u rakoviny prsu a bronchů – distální třetina tibie
 • talus kalkaneus – genitální ca u žen
 • prstové falangy , metakarpy – plicní tumory , prs

Meta dle orgánu:

 • prs a prostata (50-85 %)
 • karcinom bronchu, a to především malobuněčný (23-50 %)
 • karcinomy ledviny (25-50 %) a štítné žlázy (20-50 %)Diagnostika:

RDG

Laboratoř

Markery novotvorby kostní tkáně:

 • ALP – kostní forma izoenzymu je tvořena aktivovanými osteoblasty
 • Osteocalcin – nekolagenní protein specifický pro dentin a kost. Je tvořen převážně osteoblasty. Pouze malá část se dostává do oběhu, má krátký poločas a je rychle odbourávána ledvinami a její hladina koresponduje s intenzitou kostní novotvorby
 • Prokolagen I prodlužující peptidy

Markery kostní resorpce

 • odpad hydpxyprolinu v moči – malá část (do 10%) je tvořena hydroxyprolinem pocházejícím z novotvořeného kolagenu při syntéze kostní matrix; většina však pochází z odbourávaného kolagenu, proto je vylučování hydroxyprolinu močí považovaného za ukazatel destrukce kolagenu, zejména kostního. Za patologických okolností se nalézá zvýšené vylučování u některých typů osteoporózy, při hyperparatyreóze, osteomalacii, rachitidě, Pagetově kostní chorobě. Po úspěšné paratyroidektomii poklesne zvýšené vylučování už do 2 dnů.
  Vylučování hydroxyprolinu bývá při metastáze nádorů do kostí často první objektivní známkou tohoto procesu. Také při mnohočetném myelomu lze progresi onemocnění nebo úspěch léčby hodnotit podle tohoto ukazatele. Při akromegalii je močový hydroxyprolin projevem účinků růstového hormonu na kosti i měkké tkáně (kolagen). Při výraznějším snížení glomerulární filtrace (pod 0, 5 ml/s) je vylučování hydroxyprolinu močí zkresleno a hodnoty neodpovídají stupni postižení skeletu. V tomto případe je vhodnější sledovat změny v krevní plazmě. Vysoké vylučování je u iminoglycinurie.
 • koncentrace kalcia v moči nalačno – korigována na kreatinin – Nordinova indexu = U-Ca/kreatinin ve 2hodinovém testu. Zvýšené hodnoty svědčí pro vystupňovanou osteoresorpci; předpokladem však je nezvýšená absorpce vápníku ve střevě (např. po vitaminu D) a nesnížená funkce ledvin.
 • deoxypyridinolin – moč/24 h / kreatinin – Klinické využití stanovení U-DPD
  Monitorování úspěšnosti léčby M. Paget bisfosfonáty- U hypertyreózy koreluje exkrece DPD se stupněm hyperaktivity; slouží jako indikátor léčby karbizolem u tyreotoxikózy- Kostní metastázy u karcinomu prostaty nebo mléčné žlázy se projevují zvýšením DPD dříve než jsou patrné známky na RTG; rovněž monitorováí antihormonální terapie u těchto tumorů pomocí U-DPD je velmi užitečné- Sledování úspěšnosti estrogenní terapie u postmenopauzálních žen; asi 25 % žen na tuto terapii neodpovídá (deficience receptorů pro vitamin D3), což je možno prokázat už za několik týdnů, zatímco osteodenzitometrie to ukáže až za rok. – Vyhledávání rizika fraktur u pacientů s progresivní osteoporózou

Scintigrafie skeletu – možnost neg. nálezu u myelomu a L.histiocytozy
*
Superscan

U řady onemocnění se může objevit u kostní scintigrafie generalizované zvýšení příjmu radionuklidu jako výraz celkově zvýšeného kostního metabolizmu. Superscan se vyznačuje nápadně zvýšeným kontrastem mezi kostmi a měkkými tkáněmi. Vysokým ukládáním radionuklidu ve skeletu je snížen jeho příjem do měkkých tkání; nápadné bývá, jak málo jsou v těchto případech zobrazeny ledviny; jako kdyby byla veškerá aktivita „nasáta“ do kostí. Nejčastější příčiny superskenu jsou:

 • diseminované metastázy do kostry
 • osteomalacie v reparační fázi
 • primární hyperparathyreoidizmus
 • renální osteopatie
 • myeloproliferativní choroby
 • rozšíření hematologických onemocnění do dřeně: leukémie, exotické anémie
 • mastocytóza
 • difuzní infiltrace kostní dřeně maligními procesy (lymfomy, neuroblastomy)
 • stav po transplantaci kmenových buněk
 • akromegalie
 • tyreotoxikóza
 • milch-alkali-syndrom
 • thesaurismozy
 • difuzní nahromadění v měkkých tkáních u insuficience ledvin
 • amyloidoze
 • rhabdomyolýze
 • otravě alkoholem nebo kokainem
 • dermatomyositis
 • intersticiální kalcinózy, kupř. u kolagenóz, renální osteopatie
 • svalové dystrofie
 • m. Paget (v chorých okrscích)

  Odkazy:

  Referátový výběr -radiodiagnostika svazek 51, č. 6/2005
  Kostní nádorová choroba

Hormonálně refrakterní karcinom prostaty

Hormonálně refrakterní karcinom prostaty – léčba , poznámky


Definice: Podle doporučených postupů schválených Českou urologickou společností (ČUS) i Českou onkologickou společností (ČOS)

 • přítomností kostních nebo jiných vzdálených metastáz,
 • kontinuálním nárůstem PSA (tři následné vzestupy hodnot v intervalu minimálně 2 týdnů)
 • při kastračních hladinách testosteronu a minimálně 4 týdny po vysazení antiandrogenů 
   
   

Definition of HRPC (Guidelines on prostate carcinoma - 
European Association of Urology 2009)
 
 
Serum castration levels of testosterone (testosterone 2 ng/mL

• Anti-androgen withdrawal for at least 4 weeks*
• PSA progression, despite secondary hormonal manipulations*
• Progression of osseous lesions: progression or appearance of two or more lesions on bone scan or soft
tissue lesions using the RECIST criteria** and with nodes . 2 cm in diameter

* Either anti-androgen withdrawal or one secondary hormonal manipulation should have been done in order to fulfil the criteria for HRPC.
** From Therasse et al., 2000
 

Možnosti léčby 

Sekundární hormonální terapie

 • vysazení antiandrogenuflutamid – pokles PSA cca za 4 týdny. bicalutamind – k poklesu PSA dochází déle -vyčkat min 6-8 týdnů

doba trvání odpovědi na vysazení antiandrogenu je průměrně 4 měsíce

Chemoterapie

 • Docetaxel 75mg/m2 + Prednison 5mg 2x denně á 3 týdny
 • u symptomatických pacientů je možno zvážit nasazení mitoxantronu, u kterého bylo prokázáno ovlivnění bolesti
  mitoxantron 12 mg/m2 i. v. + Prednison 5 mg per os á 21 dnů
 • Vinorelbin 30 mg/m2 i.v. inf, 1. a 8. den + hydrocortison 40 mg p.o. denně á 21 dnů

Bifosfonáty

Kortikoidy

mechanismus účinku je jak v tlumivém zásahu do syntézy RNA a proteinů nádorové buňky, tak v potlačení koncentrace DHEA (dihydroepiandrosteronu) a androstensionu

Až u jedné třetiny pacientů pouhým nasazením glukokortikoidů lze dosáhnou poklesu hladin PSA

Ostatní

radionuklidy ,analgetika , estrogeny, pal. radioterapie

Odkazy – hormo refrakterní ca prostaty

Normogram prognozy přežití 1-2 let u hormon refrakterního ca prostaty (Sloan-Kettering Cancer Center