Standardy

Všeobecné lékařství

Standardní postupy pro praktické lékaře

Interna

Standardní postupy – stadia chronické renální insuficience

Doporučené postupy České kardiologické společnosti

Neurologie

CMP

Infekce

Meningokok

HIV

HBV

HCV

MRSA+

Onkologie

Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění

Urgentní

Doporučený postup – život ohrožující krvácení (2007)

Doporučené postupy – urgentní medicína

Sepse a septický šok slovensky

Výživa, metabolismus

Doporučené postupy pro enterální výživu: Gastoenterologie

Doporučené postupy pro enetrální výživu : Pankreas

Doporučené postupy pro enterální výživu: Nechirurgická onkologie

Eng:

The National Guideline Clearinghouse

PICC – péče o periferní centrální žilní katetr

TYPY KATETRŮ

  • ARROW
  • GROSHONG

– singl či multi lumen

PÉČE

zásady: asepticky, stříkačky 10 ml

návrat krve 4-5 ml

proplach: F1/1 10 ml ( před a po aplikaci léku )

F1/1 20 ml po odběru krve

  • při proplachu používat techniku ‚push-pause‘ – po každém ml roztoku udělat pauzu – vznikající turbulence umožní snadnější proplach a zabraňuje ucpávání katetru
  • snaha zachování pozitivního tlaku na konci katetru – při posledním aplikovaném ml zasvorkovat

zátka:
– při opakovaném používání v průběhu dne – jen F1/1 10ml
– při používání po více jak 1 dni – heprinová zátka 5 ml s HEPARINEM 10j/ml ( delší nepoužívání katetru udává 100j/ml )

Frekvence výkonů:
– převaz krytí po uavedení za 1-3 dny – při používání 1x za 7 dnů (transparentní krytí)

Odkazy: ARROW – Peripheral catheter – Nursing care guidelines ( pdf.)