Chemotherapy-Related Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome – kazuistika

A 45-year-old woman with small-cell lung cancer presented to a hospital emergency department in an acute confusional state, with blurred vision and mild headache. Following progressively increasing lethargy, she subsequently became unresponsive to tactile and verbal stimuli. She had recently been started on chemotherapy with carboplatin and gemcitabine.

více: MedScapeCME

Share/Save/Bookmarka2a_linkname=“Medicina prakticky“;a2a_linkurl=“http://medicinaprakticky.blogspot.com/“;

Dif.dg. CMP z pohledu zobrazovacích metod

Za nejčastější patologické procesy, které mohou imitovat ischemickou CMP: autoři považují

  • difuzní astrocytom (low grade astrocytoma)
  • primární CNS lymfom
  • herpetickou encefalitidu
  • postiradiační změny
  • granulomatózu z Largenhansových buněk (histiocytóza-X)
  • mitochondriální onemocnění typu MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes),
  • PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome)
  • gliomatózu mozkovou
  • PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie)
  • limbickou encefalitidu

zdroj:

Ces Radiol 2008;62(4): 370 -380

Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Share/Save/Bookmarka2a_linkname=“Medicina prakticky“;a2a_linkurl=“http://medicinaprakticky.blogspot.com/“;