Zhoubný nádor prsu – chirurgická léčba

zdroj: Chirurgická onkologie H.D.Becker

poznámky:

Všeobecně platné pravidlo je těžko stanovitelné – zohlednění indiv. rizikových faktorů

Jednoznačné rizikové faktory jsou:

  • pozitivní res.okraje a marginální resekce( nádorové buňky v resekčním okraji, popř. v oblasti do 2 mm od resekčního okraje)
  • extenzivní intradukt. komponenta vresekčním okraji
  • věk pacientky nižší než 35 let
  • angiinvaze – krevní a lymfatická

Výsledkem je

  • aby v rámci parc. výkonu Ro min 2mm