Mezoteliom odkazy

Angličtina:

E-book:

Kasuistiky:

Mezoteliom – rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory:

 • azbest – průkaz expozice až u 90% pacientů, při průkazu možno nárokovat nemoc z povolání
 • kouření v kombinaci s azbestem
 • Simian Virus 40 (SV40) – opičí papilomavirus

Seznam nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. – kapitola III

Prognostické faktory (mezoteliom pleury)

 • histologický typ ( horší smíšený , sarkomatosní)
 • stav lymfatických uzlin (extrapleurálně)
 • stadium
 • objem nádoru
 • nádorem nepostižený resekční okraj
 • typ resekce
 • délka hospitalizace
 • pohlaví
 • věk
 • počet trombocytů

Mezoteliom – základní charakteristika

MKN10

C450 Mezoteliom pohrudnice – pleury
C451 Mezoteliom pobřišnice – peritonea
C452 Mezoteliom osrdečníku – perikardu
C457 Mezoteliom jiných lokalizací
C459 Mezoteliom, NS

Definice:

nádor, který vzniká z mezodermu,výstelky tělních dutin, proto může
nabývat jak epiteliální tak mezenchymální
podoby. Může být tvořen i směsí obou tkání či přechodnou formou
mezi oběma tkáněmi.

Postižené orgány:

 • pleura – 75%
 • perikard
 • peritoneum
 • tunicae vaginalis testis
 • ovarium

Varianty

dle histologie:

 • sarkomatoidní
 • epiteliální- s podtypy
  tubulární, papilární, velkobuněčný,
  malobuněčný, myxoidní, a další (podle místa, ze kterého
  vychází)
 • bifázický – smíšený

dle chování:

 • benigní
 • maligní

Incidence:

 • u mužů je odhadována na 10–66/1 milion
 • u žen 1–25/1 milion

Max. výskyt:

 • mezi 50.–70. rokem.
 • od 60. do 80. let minulého století se výskyt zvýšil u mužů 3,5krát a u žen 1,4krát.

Eio:

 • práce či expozice s azbestem ( dlouhá doba od expozíce ke vzniku ca)
 • poruchy na chromosomální úrovni. Je popisována delece 1p,
  3p, 9p a ztráta chromosomu 22

TNM klasifikace ( pleura)

T
TX Primární tumor nestanoven
T0 Primární tumor neprokázán
T1 Primární tumor omezen na ipsilaterální parietální nebo
viscerální pleuru
T2 Primární tumor postihuje kteroukoliv z následujících struktur:
ipsilaterální plíci, perikard, bránici, endotorakální fascii
T3 Primární tumor prorůstá do svaloviny nebo žeber ipsilaterální
hrudní stěny, orgánů nebo tkání mediastina
T4 Primární tumor se kontinuálně šíří do kontralaterální pleury,
plíce nebo intraabdominálních orgánů. Tumor postihuje
tkáně krku

N

NX Postižení regionálních uzlin nelze nestanovit
N0 Bez přítomnosti metastáz v regionálních uzlinách
N1 Metastázy ipsilaterálních bronchopulmonálních hilových
uzlin
N2 Metastázy ipsilaterálních mediastinálních uzlin
N3 Metastázy kontralaterálních mediastinálních nebo supraklavikulárních
či skalenových uzl