Profesní expozice cytotoxickým léčivům

Projekt „CYTO“ (2B06171)

Poznámky:

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer) klasifikuje některá cytostatika jako látky pro člověka prokazatelně karcinogenní (např.. cyklofosfamid), jiná jako pravděpodobně karcinogenní (např.. cisplatina,doxorubicin).

Dle české legislativy (NV 361/2007Sb., §16, odst.1) jsou všechna cytostatika řazena mezi chemické karcinogeny.

Při expozici zaměstnanců cytostatickým látkám (CL) ukládá toto nařízení vlády zaměstnavateli povinnost hodnotit typ, výši a trvání zdravotního
rizika (§17). Zaměstnavatel je povinen implementovat minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci, mimo jiné i zavést vhodné analytické postupy pro měření kontaminace těmito látkami v pracovním ovzduší, poskytovat osobní ochranné pracovní prostfiedky, zřídit kontrolované pásmo, či zajistit pravidelný monitoring zdravotního stavu zaměstnanců (§18)


Zkoumáno:

  • evaporace – míra uvolňování CL do ovzduší
  • relativní významnosti jednotlivých expozičních cest na celkovém biologickém příjmu těchto látek exponovanými zaměstnanci

Vstup látek do organismu

  • dermální příjem
  • inhalace aerosolo a par
  • p.o. – při nedodržování pravidel práce s CL ( přenos z konatm. rukaci na potraviny ..)

Prostup cytostatik pokožkou a ústním epitelem

– testovaná cytostatika : cyklofosfamid, doxorubicin, fluorouracil a paklitaxel

Schopnost pronikat pfies ústní epitel a kůži byla do určité míry pozorována u všech zkoušených CL.

Jako nejvíce invazivní se projevily sloučeniny s nejmenší molekulovou hmotností (cyklofosfamid, fluorouracil).

Prostoupená množství těchto dvou látek u obou tkání po 6 hodinách trvání experimentu byla následující:

  • 12 % aplikované dávky u pokožky
  • téměř 100 % u ústního epitelu

Z pohledu doby nutné k překonání bariéry tvořené krycími tkáněmi se však rozdíly mezi jednotlivými CL stírají. U většiny pfiípadů byla stopová množství sledovaných CL v receptorovém médiu zjištűna již po prvních 15 minutách po nanesení na modelovou tkáň.

Propustnost ochranných rukavic pro CL

Při aseptické přípravě CL pomáhá zajišťovat tuto ochranu izolátor.

Aplikace CL pacientům (na rozdíl od přípravy v lékárnách) však neprobíhá v žádném podtlakovém bezpečnostním boxu. Zdravotní sestra aplikující CL je vystavena
zvýšenému riziku potenciální kontaminace CL zejména při rozpojování infusních setů, manipulaci s bolusovými injekcemi či likvidaci materiálu použitého k aplikaci.

Proto je nutná ochrana se sestry řádně zvolenými ochrannými rukavicemi

– jako nejúčinější bariéra pro přestup cytostatik identifikovány
rukavice nitrilové

Celý článek:

Aspekty Profesní expozice cytotoxickým léčivům zdravotníků pečujícího o onkologického pacienta.
Doležalová L., Odrážka P., Gorná L., Vejpustková R., Prudilová M., Bláha L.
MOU, Brno

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.