Pracovní neschopnost

Dnem 1.ledna 2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Tento zákon mimo jiné také nově upravuje posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto pojištění a stanoví povinnosti ošetřujícím lékařům.

Ošetřujícím lékařem se pro účely zákona rozumí zdravotnické zařízení, které svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, ústavní nebo lázeňskou péči (s výjimkou zařízení záchranné služby a pohotovostní služby), a zařízení závodní preventivní péče při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud má oprávnění k léčebné péči.

Právní úprava posuzování zdravotního stavu a povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu je uvedena v ustanoveních § 53 až 80 zákona. Sankce za neplnění povinností zdravotnických zařízení obsahuje ustanovení § 138 zákona, sankce za porušení povinností zařízení závodní preventivní péče obsahuje ustanovení § 139 zákona.

V návaznosti na změny provedené novým zákonem byly vydány ČSSZ nové tiskopisy k prokazování dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování dítěte do 10 let nebo jiného nemocného člena domácnosti a dalších skutečností pro nárok na dávky nemocenského pojištění a také tiskopisy sloužící k hlášení údajů ošetřujících lékařů do evidence OSSZ.


S účinností od 1.1.2009 je nutno používat jen tyto nové tiskopisy:

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti /ČSSZ – 89 610 0/
Potvrzení o nařízení karantény /ČSSZ – 89 627 1/
Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) /ČSSZ – 89 609 0/
Rozhodnutí o potřebě ošetřování /ČSSZ – 89 625 1/
Potvrzení o trvání potřeby ošetřování /ČSSZ – 89 622 0/
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství /ČSSZ – 89 624 1/
Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství /ČSSZ – 89 626 1/
Hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 ZNP /ČSSZ – 89 608 0/.


Tiskopisy „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, „Potvrzení o nařízení karantény“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ jsou vícedílné.

Jednotlivé díly jsou propisovací.

Dva určené díly jsou povinni ošetřující lékaři (popř. orgán ochrany veřejného zdraví) zasílat do evidence OSSZ, a to díly (bez pruhu), které slouží k hlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény, potřeby ošetřování) a k hlášení ukončení uvedené sociální události. Tyto díly je povinen ošetřující lékař zaslat do evidence OSSZ, popř. jiného orgánu sociálního zabezpečení (jde-li o příslušníky, jejichž nemocenské pojištění provádí jiný orgán, např. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba ČR) v pracovní den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí (potvrzení) vydáno.

Jeden díl „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ (díl s žlutým pruhem) zakládá ošetřující lékař po ukončení dočasné pracovní neschopnosti (potřeby ošetřování) do zdravotnické dokumentace pojištěnce (ošetřované osoby).

Je-li dočasná pracovní neschopnost (karanténa) delší než 14 kalendářních dnů je povinen ošetřující lékař

  • potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu pro účely poskytování náhrady mzdy trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a to ke 14. kalendářnímu dni ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Je-li dočasná pracovní neschopnost dlouhodobá, je povinen ošetřující lékař její trvání

  • potvrzovat pro účely výplaty nemocenského průběžně, nejméně jedenkrát za měsíc.

Trvání dočasné pracovní neschopnosti potvrzuje ošetřující lékař

  • ke dni vydání tohoto tiskopisu, nejvýše 3 kalendářní dny dopředu, a to předepsaným tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)“. Obdobně se potvrzuje na žádost pojištěnce i doba trvání potřeby ošetřování (péče) o dítě do 10 let nebo jiného nemocného člena domácnosti na tiskopise „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

Tiskopis

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti /ČSSZ – 89 610 0/
– má 6 propisovacích dílů.

l. dílHlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti je povinen ošetřující lékař odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnému orgánu sociálního zabezpečení) nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

II. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
(tj. díl se žlutým pruhem) slouží současně jako průkaz práce neschopného pojištěnce. Při skončení pracovní neschopnosti ošetřující lékař doplní údaje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a založí jej do zdravotnické dokumentace pojištěnce.

III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (díl s modrým pruhem) odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Tento díl slouží k uplatnění nároku na náhradu mzdy (sníženého platu nebo odměny) za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

IV. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro nárok na nemocenské (díl s růžovým pruhem) slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud dočasná pracovní neschopnost je delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec tento díl vždy předává svému zaměstnavateli. Osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec dobrovolně účastný nemocenského pojištění předává tento díl příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), avšak pouze pokud uplatňuje nárok na nemocenské (tzn. dočasná pracovní neschopnost trvala déle než 14 kalendářních dnů).

V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (díl s růžovým pruhem) odevzdávají zaměstnanci vždy svému zaměstnavateli, který je v případě, že dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů, předává po doplnění údajů příslušné OSSZ. Osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec předávají tento díl OSSZ, jestliže dočasná pracovní neschopnost byla delší než 14 kalendářních dnů.

VI. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (bez pruhu) odešle ošetřující lékař okresní správě sociálního zabezpečení (u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnému orgánu sociálního zabezpečení), a to nejpozději v pracovní den následující po dni, ve kterém byla dočasná pracovní neschopnost ukončena.

U dočasně práce neschopných příslušníků bezpečnostních sborů zasílá ošetřující lékař I. a VI. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, který provádí jejich nemocenské pojištění (tj. u vojáků z povolání Ministerstvu obrany, u příslušníků Policie ČR a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvu vnitra, u příslušníků Vězeňské služby ČR a odsouzených ve výkonu trestu nebo osob ve vazbě Vězeňské službě ČR, u příslušníků Celní správy ČR Generálnímu ředitelství cel, u příslušníků Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky jejich zaměstnavateli).

Novinky :

ČSSZ

TIPY A RADY na MEDOP.CZ

Reklamy
Posted in Nezařazené

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s