Kancerogeny a látky podezřelé z kancerogenity

Brevetoxin zdroj: mikroby-fakta

  • neurotoxin uvolněněný mořskou řasou Karenia brevis ,vyskytuje se převážně v Mexickém zálivu a jižním Atlantiku
  • při přemnoženířas na východě Mexického zálivu se tomuto jevu říká „floridský rudý příliv“. Tento typ kvetení je způsoben druhem ze skupiny dinoflagelátů známým jako Karenia brevis a ve floridských vodách se vyskytuje téměř každoročně. Množství organizmů během tohoto kvetení může dosahovat až desetimiliónů v litru mořské vody. A obvykle barví vodu do tmavě červeno-hnědého odstínu.Termín „Rudý příliv“ se také často používá na severovýchodním pobřeží USA, zvlášť v Zálivu Maine.
  • řasa nemá vyztuženou buněčnou stěnu, v příboji může snadno dojít k jejím poškození. Vnitřek buněk včetně toxinu pak unikne do mořské vody a příboj způsobí, že ve formě vodního aerosolu se dostane i do vzduchu.
  • Svou afinitou k DNA jsou podezřelé z kancerogenity

N.trochlearis

Anatomie

jádro leží na rozhraní mezencefala a pontu.

Jako jediný nerv vystupuje na dorzální straně kmene, připojuje se k n. III., jde do sinus cavernosus, a pak fissurou orbitalis sup.

motorická vlákna pro m. obliquus superior

Funkce

pohled dolů a dovnitř

Paresa n. IV.Není přítomen výrazný strabismus, ale diplopie a paréza při pohledu dolů a dovnitř .
Pacienti uklánějí hlavu od léze  - zevně , to snižuje velikost diplopie

- součást


  • syndromu očnicového hrotu
  • syndromu horní očnicové štěrbiny
  • syndromu sinu kavernosního
  • při po­stižení base lební, zejména zánětlivém.

Poznámky

Jde  o velmi tenký a fragilní nerv, zejména vůči bakteriálním toxinům při meningitidách.

Rovněž při traumatech, relativně lehkých, nebo při mikrotraumatech je častěji po­rušen, méně pak u vaskulárních lesí.

Články

Anatomie oka a jeho úrazy

Okohybné poruchy